Efektywna rekrutacja

A gdyby tak zatrudniać tylko najlepszych…

Efektywna rekrutacja – dlaczego to takie ważne?

Rekrutacja to proces poszukiwania i doboru najlepszych kandydatów na istniejące lub planowane stanowisko pracy. Jest to proces przyciągania kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje, po to, aby budować najbardziej efektywną drużynę firmową. Pozyskanie i rozwój odpowiednich pracowników jest kluczem do rozwoju i sukcesu organizacji. Rolą rekruterów i managerów jest ocena rzeczywistych możliwości kandydatów – ocena, którzy kandydaci uczestniczący w procesie rekrutacji będą w stanie najlepiej realizować powierzone zadania i będą potrafili najlepiej dostosować się do wymagań stanowiska i firmy i spełnić oczekiwania pracodawcy, a w przyszłości będą chcieli rozwijać swoje kompetencje, realizować zadania na coraz wyższym poziomie i z coraz większą efektywnością, a także będą proponować i wdrażać własne pomysły usprawniające pracę i podnoszące wyniki organizacji.

Efektywna rekrutacja jest sukcesem zarówno organizacji jak i kandydata. Organizacja zyskuje kompetentnego pracownika, który będzie osiągał wysoką wydajność na stanowisku pracy, a kandydat otrzymuje pracę, w której będzie wykorzystywał i rozwijał swoje kompetencje, a swoje nowe miejsce pracy będzie traktował nie tylko jako źródło utrzymania, ale także ważną część życia, która daje mu poczucie satysfakcji.

Proces rekrutacji powinien być więc w pełni przemyślany i zaplanowany, realizowany w sposób przejrzysty, obiektywny i wystandaryzowany, z zachowaniem zasad równego traktowania, a jednocześnie w sposób przyjazny dla kandydata.

Efektywna rekrutacja – jak to zrobić?

Najważnieszym etapem rekrutacji i punktem wyjścia do dalszych działań jest sam początek procesu, czyli odpowiedź na pytania: kogo i po co szukamy, jakich efektów oczekujemy. W tym celu warto stworzyć szczegółowy profil idealnego kandydata i opis stanowiska pracy.

Gdy wiemy już jakiego kandydata i jakich kompetencji szukamy, musimy wybrać realizatora procesu rekrutacji(wewnętrzny HR i/lub Manager/inny pracownik działu, w którym jest wakat, konsultant zewnętrzny – Agencja doradztwa personalnego). Następnym krokiem jest zaprojektowanie dobrego ogłoszenia  rekrutacyjnego, które dla Kandydatów jest wizytówką firmy i zawiera jasną i konkretną informację o tym, co pracodawca oferuje swoim pracownikom, co wyróżnia firmę, ale także jakie są wymagania względem kandydatów niezbędne do pracy na danym stanowisku i jaki jest zakres obowiązków i odpowiedzialności. Kolejnymi elementami procesu są: wybór źródeł dotarcia do kandydatów (w tym wybór rodzaju rekrutacji: wewnętrzna, zewnętrzna, obie), ustalenie etapów procesu i ich formy, stworzenie przyjaznej kandydatowi ścieżki aplikowania (np. link do przesłania dokumentów aplikacyjnych, przejrzysty formularz rekrutacyjny, kontakt do osoby prowadzącej rekrutację), wybór i wykorzystanie odpowiednich metod selekcji – przygotowanie najlepszych narzędzi do weryfikacji kompetencji (np. testów, zadań, AC, stworzenie formularza rozmowy kwalifikacyjnej/wywiadu opartego na kompetencjach zawierającego listę pytań, np. wg modelu STAR), a na koniec oczywiście wybór najlepszego kandydata i przedstawienie mu oferty.

Poza wymienionymi narzędziami merytorycznymi, ważny jest również stosunek do kandydatów i poziom przygotowania do rozmów z nimi, podział ról w procesie, profesjonalne prowadzenie spotkań i komunikacja z kandydatami – dawanie im informacji zwrotnej na każdym etapie.

Może się wydawać, że profesjonalny proces rekrutacji jest zbyt kosztowny i zbyt czasochłonny. Jednak prawdziwe koszty powstają w wyniku dokonania niewłaściwego wyboru, zatrudniania „na czuja”, bez wykorzystania skutecznych metod rekrutacji i selekcji. Właśnie wtedy firma ponosi straty finansowe i kompetencyjne, boryka się z kolejnymi zmianami i kolejnymi rekrutacjami, a przy tym spada motywacja  i zaangażowania pracowników.

Na proces rekrutacji i selekcji składa się wiele kroków. Jednak pozyskanie nowego członka drużyny to dopiero początek drogi. Po zatrudnieniu musi zajść szereg innych procesów tj. proces onboardingu czyli wdrożenia i adaptacji, zarządzanie kompetencjami pracowników, planowanie, przeglądy i oceny realizacji zadań i celów, planowanie ścieżek rozwoju, organizowanie szkoleń, mentoringów, coachingów, stwarzanie możliwości awansów poziomych lub pionowych, a także regularny feedback,  gesty doceniania i budowanie pozytywnych relacji, po to, aby nowy pracownik nie tylko do dołączył do zespołu, ale przede wszystkim skutecznie i z pozytywnym nastawieniem realizował swoje zadania.

Tak więc zatrudnienie kandydata, czyli „Witamy na pokładzie!” – to nie meta tylko start 😊

Skuteczne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej – model STAR – przykład

S – Situation (Sytuacja) – Opisz sytuację, w której podczas realizacji zadania napotkałeś na trudności.
T – Task (Zadanie) – Wyjaśnij, na czym polegało zadanie i opisz trudności, jakie wystąpiły w trakcie jego wykonywania.
A – Action (Działanie) – Jakie podjęłeś działania w obliczu tego wyzwania?

R – Result (Rezultat) – Jakie były efekty Twoich działań i jakie wnioski wyciągnąłeś? Jak oceniasz podjęte decyzje i co następnym razem zrobiłbyś inaczej? Jak następnym razem postąpisz w podobnej sytuacji?

Zatrudniaj gwiazdy 😊

Recent Posts
Napisz do nas

Not readable? Change text. captcha txt

Notice: Undefined index: quick_contact_gdpr_consent in /home/rwofkltggi/domains/hrdstudio.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 50