Zaangażowanie pracowników

A gdyby tak w Twojej firmie wszyscy pracownicy w pełni angażowali się w swoją pracę…

Zaangażowanie pracowników – dlaczego to takie ważne?

Zaangażowani pracownicy to marzenie każdego pracodawcy. To właśnie oni realizują swoje cele i zadania najlepiej jak potrafią, często nawet przewyższając oczekiwania pracodawcy. Ich codzienne działania, nawet te najdrobniejsze, w znaczny sposób wpływają na sprawne i efektywne funkcjonowanie firmy. Zaangażowani pracownicy to szczęśliwi pracownicy 😊 Są oni pozytywnie nastawieni do codziennych zadań, interesują się pracą nie tylko dlatego, że stanowi dla nich źródło dochodu, ale także dlatego, że ją lubią, są nią zaciekawieni i często gotowi do większego wysiłku. Chętnie podejmują się więc realizacji nowych zadań, biorą udział w projektach, wspierają kolegów i mają proaktywną postawę, a także w pełni identyfikują się z firmą, jej misją i wartościami. Swoją pozytywną postawę pokazują w codziennych kontaktach z klientami i współpracownikami i chętnie dzielą się swoimi pozytywnymi opiniami o firmie ze znajomymi i rodziną, stając się tym samym ambasadorami firmy.

To właśnie oni stanowią dla firmy kluczowy kapitał, budują przewagę konkurencyjną i stanowią bardzo ważne źródło dochodów.

Badania pokazują, że wysoce zaangażowani pracownicy mogą podwyższać wyniki biznesowe nawet o 30 % i osiągają kilkakrotnie lepsze wyniki od swoich niezaangażowanych kolegów.

W związku z tym, kluczowym celem każdej organizacji powinno być dążenie do maksymalizacji zaangażowania pracowników.

Podniesienie poziomu zaangażowania pracowników – jak to zrobić?

W podejmowaniu działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu zaangażowania, pierwszym krokiem może być przeprowadzenie ankiety zaangażowania i satysfakcji z pracy.  Jest to obiektywne badanie ankietowe pokazujące poziom zaangażowania, opinie i nastroje pracownicze w kluczowym dla firmy zakresie. Pozwala ono także poznać oczekiwania pracowników i ich poziom entuzjazmu w miejscu pracy.

Na rynku dostępnych jest wiele gotowych narzędzi, jednak firmy konsultingowe i agencje doradztwa personalnego tworzą też narzędzia szyte na miarę danej organizacji. Aby uświadomić sobie wartość badania zaangażowania i satysfakcji, warto choćby samodzielnie pochylić się nad jednym z prostych i dostępnych powszechnie narzędzi (Test G12), które jest możliwe do przeprowadzenia przez każdego Managera, a przedstawiam je poniżej artykułu.Test G12 można przeprowadzić zarówno w formie pisemnej, on-line, jak i podczas otwartych rozmów z pracownikami.

Narzędzie to w doskonały sposób bada różne aspekty składające się na zaangażowanie pracownika i sukces organizacji, lecz jeśli firmie zależy na tym, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje w najważniejszym dla niej obszarze, to warto sięgnąć też po bardziej rozbudowane formy.

Zarówno w tym badaniu, jak i w innych bardziej rozbudowanych, kluczową rolę odgrywa zebranie wniosków i praca z wynikami. Wyniki staną się punktem wyjścia do udoskonalenia lub zmiany strategii personalnej, wdrożenia i udoskonalenia procesów i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Planując działania poankietowe należy wziąć pod uwagę hierarchię potrzeb (piramida Maslowa), gdzie zaspokojenie podstawowych potrzeb (np. patrz pytania 1-3 w Teście G12) jest konieczne, aby móc sprostać potrzebom wyższego rzędu (kolejne pytania, np. dot. rozwoju i samorealizacji).

Jeśli więc Twój pracownik nie wie, co należy do jego obowiązków, za co ponosi odpowiedzialność w pracy, nie ma podstawowych narzędzi do pracy, to nie ma sensu stwarzać mu możliwości rozwoju dopóki nie zabezpieczysz jego podstawowych potrzeb. W innym przypadku działania nie tylko nie przyniosą rezultatu, a wręcz pogłębią uczucie niezadowolenia i brak zaangażowania.

Bardzo istotną rolę w planowaniu i wdrażaniu wypracowanych na bazie wyników badania rozwiązań, a tym samym kluczową rolę w budowaniu zaangażowania i motywacji pracowników, mają przede wszystkim managerowie, mający bezpośredni i codzienny kontakt z pracownikami. Manager, który chce wpływać na zaangażowanie swoich pracowników i podnoszenie ich wydajności, powinien rozpocząć ten proces od zadania sobie kilku pytań:

Jakie są moje oczekiwania względem zespołu i współpracowników?

Czy moi pracownicy znają moje oczekiwania i swoje zadania?

Jakie są moje główne cele?, Co jest moim priorytetem?

Co jest niezbędne do realizacji moich celów?

Czy słucham swoich pracowników?

Czy znam mocne i słabe strony mojego zespołu?, Czy wspieram pracowników w rozwoju?, Jak zarządzam kompetencjami mojego zespołu?

Jak często udzielam im informacji zwrotnej? Czy włączam wyrażanie uznania w codzienne działania?

 

I najważniejsze:

Co robię, aby wzbudzić w moich pracownikach poczucie sprawczości i czy stwarzam warunki do autorefleksji, tak by sami chcieli zastanowić się, jak mogą podnieść swój poziom satysfakcji z pracy i zaangażowania, a tym samym podnieść swoją efektywność…

Bo tak naprawdę pracownicy chcą się angażować w swoją pracę i mieć pozytywny wpływ na całą organizację, tylko musimy ich trochę do tego zainspirować i dać im szansę podzielenia się spostrzeżeniami i odczuciami na temat organizacji, a tym samym dać im możliwość dbania o dobro firmy😊

Test G12

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

 

Źródło testu G12: www.gallup.com

 

Recent Posts
Napisz do nas

Not readable? Change text. captcha txt

Notice: Undefined index: quick_contact_gdpr_consent in /home/rwofkltggi/domains/hrdstudio.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 50